Filipino Blogs

Hello everyone!

As you may know, I’m Joshua and I’m a Filipino.

I have dedicated this part of my blog for my Filipino countrymen.

So, if you’re a Filipino and would like to read content in the Filipino language, then this page is for you!


Mabuhay!

Kaibigan, nais kitang anyayahan na maging tagasubaybay ng mga blogs ko na salin sa Filipino.

Sana magustuhan mo ang mga content ng website na ito at higit sa lahat, marami kang matutunan mula rito.

Heto ang mga ilan lamang sa mga Filipino blogs at content na nais kong makita at mabasa mo.

Ang utos ng Diyos na Binabalewala ng Marami
Ang Dahilan Bakit di ka Mapapatawad ng Diyos
Ang Tamang Social Distancing Ayun sa Bibliya
Ang Nakakasirang Epidemya ng Pagka-ulila sa Ama
Ang Nakakagulat na Katotohanan Tungkol sa Kamatayan
Ano ang Tunay na Kagandahan Ayon sa Bibliya?
Ano ang Totoong Ebanghelyo o ang Magandang Balita?
Ano ang Kaharian ng Diyos?

Kung ikaw ay may mga katanungan o komento, maari lamang akong padalhan ng email sa joshuainfantado@gmail.com.

Yun lamang po at maraming salamat.

Nawa’y pagpalain ka ng ating Ama sa langit at gabayan ka sa lahat ng katotohanan.

Hanggang sa muli,

Joshua