Ang Nakakasirang Epidemya ng Pagka-ulila sa Ama

Kaibigan, alam niyo ba na may isang epidemya na mas malala pa sa COVID-19 o coronavirus? Nakakabahala mang isipin ang coronavirus at ang sakit na dulot nito, pero may isang bagay na dapat lahat tayo ay mabahala.