3 Nakakagulat na Dahilan Kung Bakit Hindi Mo Dapat Ipagdiwang ang Valentine’s Day

Sa blog na ito, mababasa mo ang tatlong napaka-importanteng dahilan kung bakit ayaw ng Diyos na iyong ipagdiwang ang Valentine’s Day o Araw ng mga Puso.

Kaibigan, ano ang unang bagay na naaalala mo kapag naririnig mo ang February 14? Kung tulad ka sa karamihan, maaring ang unang maalala mo ay ang Valentine’s Day o ang araw ng mga puso.

Ang Valentine’s Day ay isa sa mga pinaka-popular na selebrasyon ngayon sa ating mundo. Bakit hindi? Isa itong araw na nakalaan para sa pag-ibig at dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, natural lamang para sa atin na mga taga-sunod ni Yahshua o mas kilalang Hesukristo, ang ipagdiwang ang Valentine’s Day.

Ngunit, alam nyo ba, kaibigan, na kung iyo lamang susundin ang nakasulat sa Bibliya, madidiskobre mo na hindi gusto ni Yahweh na ikaw ay mag-celebrate ng Valentine’s Day?

Maaring nagulat ka. Maaring hindi ka makapaniwala sa narinig mo. Maaring sasabihin mo na gawa-gawa o imbento ko lang ito.

Naiintindihan ko kung ganyan ang reaksyon mo. Bakit hindi? Maraming Kristiyano ang nagdiriwang ng Araw ng mga Puso. Ngunit, kaibigan, patuloy mo lamang na panoorin ang programa namin ngayong araw at sisiguraduhin ko sayo na magbabago ang tingin mo sa Valentine’s Day!

Intro…

Kaibigan, masaya ako ay nandito ka upang kami’y samahan na tuklasin ang katotohanan na nagmumula sa Aklat ng mga aklat, ang Bibliya. Alam mo ba na ang Salita ng Diyos ay nagsasabing hindi dapat natin ipagdiwang ang Valentine’s Day o Araw ng mga Puso?

Sa programang ito, hayaan mo kaming ibahagi sa inyo ang tatlong nakakagulat na dahilan kung bakit hindi mo dapat i-celebrate ang Valentine’s Day!

3 Nakakagulat na Dahilan Kung Bakit Hindi Mo Dapat Ipagdiwang ang Valentine’s Day
3 Nakakagulat na Dahilan Kung Bakit Hindi Mo Dapat Ipagdiwang ang Valentine’s Day

Unang Dahilan: Ang Valentine’s Day ay nanggaling sa imoral na kaugaliang pagano

Alam nyo ba na ang Valentine’s Day ay nagmula sa isang paganong pagdiriwang ng mga Romano? Ang selebrasyong ito ay tinatawag na Lupercalia. Ito ay ipinagdidiwang ng mga Romano taon-taon tuwing February 13 to 15 noong ikatlong siglo B.C.E.

Ang Lupercalia ay isang madugong kapistahan na may halong bastos at sekswal na ritwal kung saan ang mga tao ay nakikipagtalik sa isang lugar na sabay-sabay.

Ang ritwal ng Lupercalia ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagpatay at pagsakripisyo ng isa o higit pang mga kambing. May pinapatay din isang aso bilang espesyal na alay. Ginagawa ito ng mga grupo ng paganong pari na ang tawag ay Luperci. Matapos patayin ang mga hayop, ang patay na aso ay dadalhin sa altar upang ipahid sa ulo ng mga paring pagano ang isang duguang kutsilyo. Pagkatapos nito, ang mga tao ay papahiran ng balhibo ng hayop na isinawsaw sa gatas. At hindi lang yan, muntik ko ng malimutan, ang lahat ng mga nakikilahok sa ritwal ay dapat tumawa habang nangyayari ang prosesyon. 

Pagkatapos nito, babalatan ng paring pagano ang sinakripisyong kambing at gagamiting latigo ang balat nito. Ang mga tao naman ay magsisitakbuhan na lasing at hubad o halos hubo’t hubad. Gagamitin nila ang balat na latigo upang hampasin ang lahat ng mga babaeng makikita nila. Naniniwala sila na kung sinuman ang tatamaan ng latigo ay mas magiging madali para sa kanila ang mabuntis.

Kaya, karamihan sa mga kababaihan ay masayang magpapahampas ng latigo upang magkaroon sila ng maraming anak. Ang iba nga ay maghuhubad din upang mas matamaan sila ng latigo sa kanilang balat. Kaya, ang Lupercalia ay tinaguriang isang nakapa-popular na fertility festival nuong unang panahon.

Ang fertility rites ay isa lamang sa mga kakaibang sekswal na parte ng selebrasyon. Ang isa pa sa popular na parte ng Lupercalia ay ang pagpapares pares ng mga lalaki at babae.

Ang ginagawa nila ay sinusulat nila ang mga pangalan ng mga babae sa papel. Nilalagay nila ito sa isang bowl o box. Ang mga lalaki ngayon ay bubunot ng papel at kung sino man ang kanilang mabunot, ang babaeng iyon ay magiging romantic o sexual partner nila sa buong kapistahan o buong taon.

Dahil sa napaka-imoral na pagdiriwang ng Lupercalia, ito ay pinagbawal na i-celebrate. Pero, kahit ito ay pinagbawal, hindi ito napahinto ng mga autoridad. Kaya noong ika-limang siglo o fifth century, ang Roman Catholic na si Pope Gelasius I ay ginawang “Christian” ang Lupercalia. Ika nga sa popular na kasabihan, “If you can’t beat them, join them.” At iyan nga po ang ginawa ng Catholic church.

Dahil di nila mapigilan ang mga tao na i-celebrate ang Lupercalia, binigyan na lang nila ito ng “Christian” name at dun nga tayo nagkaroon ng tinatawag na St. Valentine’s Day.

Ngunit, alam nyo kaibigan, hindi porket binigyan mo ng ibang pangalan ang isang bagay ay magbabago na ito. Ang aso, kahit tawagin mo pa itong pusa ay aso pa din. Kaya nga, sa kaso ng Lupercalia, kahit tinawag mo na itong St. Valentine’s Day, ay Lupercalia pa din ito.

Kaya di ka na magtataka na karamihan ng tradisyon at kaugalian ng Lupercalia ay makikita pa din sa Valentine’s Day. Isang halimbawa nito ay ang kulay na pula. Ang pula ay nagsisimbolo sa madugong pag-sasakripisyo ng mga hayop sa Lupercalia at pula din ang kulay ng Valentine’s Day. Ang sekswal na tema ng Lupercalia ay makikita din sa Valentine’s Day.

Ngunit, maaring magtaka ka, bakit February 14 ang date ng Valentine’s Day at sino si St Valentine?

Ayun sa alamat, si Valentine o Valentinus ay isang pari na pinugutan ng ulo noong February 14 sa ikatlong siglo dahil sa di nya pag-sunod kay Emperor Claudius II na pinagbawal ang pagpapakasal “ng mga menor de edad.” Kalaunan, ang Catholic Church ay pinapangaralan si Valentine bilang isang santo kasabay sa Lupercalia na kalaunan naman ay tinawag na Valentine’s Day. Pinaniniwalaang tuwing February nagsisimula ang mating season ng mga ibon kaya naging mas lumakas ang pag gamit ng Valentine’s Day bilang araw ng mga puso.

Pangalawang dahilan: Ang pagdiriwang ng Valentine’s Day ay salungat sa utos ni Yahweh

Hindi maikakaila na ang Valentine’s Day ay nagmula sa mga paganong kaugalian, pagdiriwang, at paniniwala. Kahit anong history book o encyclopedia pa ang iyong babasahin, walang duda na ang Valentine’s Day ay hindi nanggaling sa Bibliya. Sa halip, ito ay selebrasyon ng mga pagano na mariing kinokondena sa bibliya.

Basahin natin ang Deuteronomio 12: 29-32:

29 “Kapag napalayas na ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tao sa lupaing iyon at kayo na ang nakatira roon, 30 [anong sabi ng Diyos?] huwag ninyong tutularan ang kasuklam-suklam nilang gawain. 

Nakita nyo yun, kaibigan? Para sa ating Panginoon, ang mga gawain ng mga pagano ay kasuklam suklam at kasama na dyan ang Lupercalia. 

Dagdag pa ng Bibliya:

Huwag na ninyong alamin pa kung paano sila sumamba sa mga diyos nila, baka gayahin pa ninyo ang mga iyon. 31 Huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumal-dumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang diyus-diyosan gaya ng pagsusunog ng kanilang anak bilang handog.

32 “Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan.

Maaring basahin mo din ang Leviticus 18:1-30 kung saan sinasabi ni Yahweh na dapat hindi natin gayahin ang mga gawi ng mga pagano at lalo na wag nating gawin ang kanilang mga kaugalian.

Malinaw pa sa sikat ng araw kung gaano kagalit si Yahweh sa mga paganong paraan ng pagsasamba. Ngunit, ano ang ginagawa ng karamihan ng mga Kristiyano ngayon? Sa halip na iwasan ay iyon pa mismo ang kanilang ginagamit upang sambahin ang Diyos!

Nakakalungkot, pero yan ang katotohanan. 

Pangatlong dahilan: Ang Valentine’s Day ay nagpapalaganap ng maling uri ng pag-ibig

Hinihikayat ng Araw ng mga Puso ang romantikong pagkahibang, pagnanasa, at imoralidad kaysa sa totoong pag-ibig.

Nakita natin na ang Valentine’s Day ay nanggaling sa paganong paniniwala at hindi sa bibliya.

Sa materyalismong mundong ating kinatatayuan, ang moralidad ay kinakalimutan. Basta ba may kumikita ng pera at nakaka-aliw ay okay na para sa karamihan kahit sa mga religious leaders. 

Ang Valentine’s Day ay karaniwang araw na ng pagbibigay ng bulaklak, love letters, tsokolate, at iba’t-ibang regalo. Ang mga babaeng hindi nakakatanggap ng regalo ay nagiging bitter. Yung iba naman na nakakatanggap ay hindi maiwasang ikumpara nila ang kanilang natanggap sa ibang babae. 

Eto pa ang nakakabahala. Ang Valentine’s Day ay karaniwang araw kung saan napupuno ang mga hotels at yung mga short-time rooms. Ito ay araw kung saan maraming tao ang nagsasagawa ng premarital sex o yung pakikipagtalik na hindi pa kasal. 

Alam natin na isang kasalan ang premarital sex. Ngunit, nagiging normal na lang ito lalo na sa araw ng Valentine’s Day.

Dahil dito, marami ang nagiging broken-hearted, nabubuntis na wala sa plano, nagkakasakit ng sexually transmitted diseases (STD) at nakakagawa ng isang kamalian na panghabang-buhay ang epekto sa buhay nila.

Sa araw ng Valentine’s Day, para sa karamihan, hindi love ang namamayani kundi lust.

Ayun sa market research firm na IBIS World, ang Valentine’s Day ay isang araw na lumalakas ang negosyo. Sa kanilang pag-aaral, umaabot ng higit sa 18 bilyong dolyares ang nagagastos tuwing Valentine’s Day. Ayon sa Hallmark, tinatayang may 145 milyong Valentine’s cards ang nabebenta bawat taon. Kaya nga, ang Valentine’s Day ay isa sa pinakamagastos na holidays ngayon.

Ano nga ba ang masama sa pagpapakita ng pagmamahal tuwing Valentine’s Day? Hindi ba ang Diyos natin ay gustong magmahalan tayo? Oo, tama, yan kaibigan. Ngunit ang tipo ng pag-ibig na nasa Bibliya ay hindi erotic or romantic love. Ito ay ang pinaka-mataas na uri ng pag-ibig kung saan ito ay tinatawag na agape love o godly love. Eto ang uri ng pag-ibig na hindi mo makikita sa araw ng mga Puso. 

Para sa ating Diyos, ang pagmamahal ay higit pa sa pagsasabi ng “I love you,” pagbibigay ng regalo, o pagda-date. Ang pag-ibig na tunay at dalisay ay iyong pag-respeto sa bawat isa. Iyong hindi ka dadalhin sa motel para makipagtalik para lamang mapatunayan mong mahal mo ang isang tao. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagiging tapat sa utos ng Diyos at hindi sa tradisyon ng mga tao.

At heto pa ang isang uri ng pag-ibig na hindi mo makikita sa Valentine’s Day — ang pagmamahal sa iyong kaaway. Alam natin ang kasabihang “love your enemies.” Eto ay turo na makikita natin sa Bibliya. Ngunit, ilan ba sa atin ang tunay na ginagawa ito? 

Ayun sa Romans 13:8: Huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, maliban na kayo’y magmahalan sa isa’t isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa Kautusan.

Kung ganun, sa halip na tayo ay maging makasarili, utang natin sa ibang tao ang mahalin sila. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakasama ngunit ito ay nakakabuti para sa lahat.

Huling Bilin

Natunghayan natin ang tatlong nakakagulat na dahilan kung bakit hindi dapat ipagdiwang ang Valentine’s Day.

Una ay ang Valentine’s Day ay nanggaling sa paganong selebrasyon. Pangalawa ay ang Valentine’s Day ay salungat sa turo ng Bibliya. At ang huli ay ang Valentine’s Day ay tungkol sa maling uri ng pag-ibig.

Ngayong alam mo na ang katotohanan, dapat ka pa bang mag-celebrate ng Valentine’s Day? Ipinapanalangin ko na sana ang pipiliin mong ay kung ano ang kalooban ng Diyos. Piliin mo ang tama at hindi ang tradisyon ng mga tao. Piliin mo ang sundin ang Diyos at hindi ang kung ano ang sa tingin mo ay tama.

Alam kong ang topic na ito ay maaring bago sa iyong pandinig. Kaya, kung ikaw ay may mga katanungan, huwag mag-atubiling mag-comment o padalhan kami ng mensahe. Malugod namin itong sasagutin sa abot ng aming makakaya.

Kung ang programang ito ay nakabuti sayo, maaari lang po na inyo itong ibahagi sa iyong mga kakilala upang mas maraming tao pa ang makakaalam sa katotohanan.

Yun lamang po. Ako po si Joshua Infantado ng BiblicalTruths.tv na nanananalangin na nawa’y gabayan kayo ng ating Panginoon na si Yahweh sa bawat desisyon na iyong gagawin sa iyong buhay. Hanggang sa muli!