Ang Tamang Social Distancing Ayun sa Bibliya

Alam nyo ba na ang ating Panginoong Hesus ay nag-practice na ng social distancing? Ang nakakatuwa pa ay ang social distancing na ito ay inde lang makakatulong upang makaiwas sa sakit, pero makakatulong din sa iyong spiritual life! Ano ito? Panuorin ang video mula sa simula hanggang sa katapusan!