5 Nakakagulat na Dahilan Kung Bakit Hindi Ipagdidiwang ni Hesus ang Pasko

Sa blog na ito, hayaan nyo akong ibahagi sa inyo ang limang dahilan kung bakit hindi ipagdidiwang ni Hesus ang Pasko.

Kaibigan, may interesadong tanong ako para sa’yo. Sa tingin mo, kung si Yahshua or mas kilalang Hesus ay bumisita sa mundo ngayon, ipagdiriwang nya kaya ang Pasko or Christmas? Mangunguna ba Siya sa pagpaplano at paghahanda para sa Kanyang sariling masalimuot na Christmas party? Gagamitin ba Niya ang Kanyang kapangyarihan at impluwensya upang lumikha ng isang marilag at kaaya-ayang pagdiriwang sa buong mundo? 

Sa episode na ito, sasagutin natin ang katanungang, “Ipagdiriwang ba ni Hesus ang Pasko?” Halina’t samahan nyo po kami sa isa pang nakakagulat na pagdiskobre sa mga katotohanang mula sa Bibliya.

Para sa karamihan ng mga tao sa mundo, ang Pasko ang pinakamahalagang piyesta opisyal sa buong taon. Sumisimbolo ito ng pagsasama-sama ng pamilya at mga kaibigan, pagkain at inumin, pagsisimba, pagbibigay ng regalo, pagpapalakas ng negosyo, cash bonus at marami pang iba. Para sa karamihan, ang pasko ay ang araw na kung saan lahat ay masaya at mapayapa sa kanikanilang mga tahahanan.

Kung iisipin mo, sino nga ba ang may ayaw ng Pasko? 

Ngunit naisip mo ba: “Ano kaya ang masasabi ni Hesus tungkol sa Pasko?” Syempre, birthday naman nya. Kung ganun, sure na sure akong aprobado nya ang araw na ito, diba? Pero, totoo nga kaya?

Marahil, ang iyong sagot ay magbabago matapos mong basahin ang limang dahilan kung bakit hindi ipagdiriwang ni Hesus ang Pasko.

Bakit Hindi Ipagdidiwang ni Hesus ang Christmas?

Unang dahilan: Si Hesus ay hindi ipinanganak sa December 25

Ipagpalagay natin na ikaw ay ipinanganak noong July 16. Ngunit ang iyong mga kaibigan, imbis na July 16 i-celebrate yung birthday mo, ay sa January 29, ang parehong araw na kung kailan pinanganak ang iyong kinamumuhiang kaaway.

Magugustuhan mo ba ang ginagawa ng iyong mga kaibigan? Sa tingin mo, makikipagdiwang ka kasama ang iyong mga kaibigan upang i-celebrate ang kaarawan ng iyong kaaway at sa araw na hindi mo naman talaga birthday?

Kaibigan, nakakalungkot pero, iyon ang pakiramdam ni Kristo hinggil sa Pasko. Si Yahshua ay ang Katotohanan. Siya ay naninindigan sa katotohanan at walang anuman ang nasa kanya na may bahid ng kasinungalingan. Kaya nga, sabi pa nya sa John 4:24 na kung ikaw ay sasamba sa Ama, dapat sumamba ka sa espiritu at katotohanan.

At ang totoo, Si Yahshua o Hesukristo ay hindi ipinanganak noong Disyembre 25 o kahit sa anong araw na malapit sa December. Narito ang apat na patunay:

  • Una, Sa Luke 2:1-2, mababasa natin na ang araw ng kapanganakan ni Yahshua ay naganap sa panahon ng pagbubuwis at sensus na itinakda ni Caesar Augustus para sa Roman Empire. Ang mga pinuno ng Roma at ang Senado ay magiging hangal kung gagawin nila ang pagbubuwis at sensus sa buong Roma sa panahon ng taglamig.
  • Pangalawa, Sa Luke 2:7, mababasa natin na binalot ng lampin ang sanggol na si Kristo. Kung tunay ngang sa panahon ng taglamig pinanganak si Kristo, dapat hindi lang lampin ang ginamit ni Maria kundi mas makapal na damit dapat.
  • Pangatlo, Sa Luke 2:7, sinabi na walang matutuluyan sila Joseph at Maria. Alam nyo ba kung bakit? Kasi, sa panahong iyon, ang mga Jews ay nagcelebrate ng kanilang Piyesta tuwing ika-pitong buwan na katumbas ng September sa ating Kalendaryo. 
  • Pang-apat, Sinabi sa Luke 2:8 na ang mga pastol ay nasa labas ng bukid upang alagaan ang kanilang mga tupa. Ito ay isa pang katibayan na ang kapanganakan ni Cristo ay wala sa kalagayan ng taglamig o saan man malapit sa Disyembre 25.

Ngunit may magsasabi, “What’s the big deal? So what? Hindi naman importante ang date eh. Basta ba sinasamba natin si Cristo tuwing December 25, yun ay sapat ng kadahilanan upang i-celebrate and Christmas.

Sa gayon, maniwala ka man o hindi, posible na sumamba sa Diyos nang walang kabuluhan! Pansinin ang sinabi mismo ni Yahshua:

‘Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos.’”

Malinaw na pwedeng maging in vain o walang kabuluhan ang ating pagsamba kung gagawin natin ito sa kasinungalin at kamalian. Dagdag pa ng Isaiah 42:8:

Ako si Yahweh; ‘yan ang aking pangalan; walang makakaangkin ng aking karangalan; ang papuri’y sa akin, hindi sa diyus-diyosan.

Ayaw ng Diyos na ibigay natin ang Kanyang kaluwalhatian sa iba pang mga diyos o mga larawang inanyuan.

Pangalawang dahilan: Ang Pasko ay nagmula sa sinaunang mga pagano

Ang mga kasanayan at tradisyong kaugnay sa Pasko ay nagsimula mga apat na libong taon na ang nakaraan, bago pa man ipinanganak si Yahshua. Ang Disyembre 25 ay matagal nang naiugnay sa mga sinaunang paganong pagdiriwang ng Saturnalia, Brumalia, at Dies Natalis Sol Invicti, ang “Birth of the Invincible Sun (Mithra).”

May isang libro pinamagatang, 4000 Years of Christmas na isinulat ni Dr. Earl W. Count, isang Propesor ng Anthropology sa Hamilton College sa New York. Sa librong ito, idokumento niya ang kanyang pagsasaliksik kung paano nagsimula ang Christmas kahit noong panahong hindi pa pinapanganak si Hesus.

Ang Brumalia ay ang sinaunang pinagmulan ng Pasko. Ayun sa Merriam-Webster’s Dictionary ang Brumalia ay “isang paganong festival na ginanap sa winter solstice kung saan nagmula ang ilang mga tradisyon ng pagdiriwang ng Pasko.”

Ayun sa “The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge,” sa ilalim ng artikulong “Christmas,” sinabi na ang Pasko ay nanggaling sa paganong selebrasyon ng Brumalia at Saturnalia tuwing December. Dahil sa sobrang popular ang Brumalia at Saturnalia, hindi na nagawang kompletong tanggalin lahat ng tradisyon mula dito kahit na tinawag na Christmas ang mga nasabing paganong Pista.

Ngayon, alam na nating pagano ang Pasko. Sa tingin mo ba, matutuwa si Hesus na ginagamit natin ang isang paganong celebration para sya ay sambahin?

Kung ikaw ay magiging tapat sa iyong sarili, ang sagot sa tanong na ito ay hindi.

Pangatlong dahilan: Ipinagbabawal ng Bibliya ang pagsunod sa mga kaugaliang pagano

Pansinin ang Deuteronomy 21:29-32: 

29 “Kapag napalayas na ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tao sa lupaing iyon at kayo na ang nakatira roon, 30 huwag ninyong tutularan ang kasuklam-suklam nilang gawain. Huwag na ninyong alamin pa kung paano sila sumamba sa mga diyos nila, baka gayahin pa ninyo ang mga iyon. 31 Huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumal-dumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang diyus-diyosan gaya ng pagsusunog ng kanilang anak bilang handog.

32 “Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan.

Mangyaring basahin din ang Mark 7: 7-9:

Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos.’ Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo’y mga tradisyon ng tao.” 9 Sinabi pa ni Jesus, “Ang gagaling ninyo! Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang-bisa ninyo ang utos ng Diyos!

Nakakalungkot, pero karamihan ng Kristiyano ngayon ay sumusunod sa tradisyon ng tao higit pa sa utos ng Diyos.

Alam nyo ba na ang Christmas tree ay nabanggit din sa Bibliya? Ngunit, hinde para ito ay tularan, bagkus, dapat itong ipagbawal. Sinabi sa Jeremiah 10:2-4:

 Ang sabi niya:

“Huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa; o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan, na labis nilang kinatatakutan.

3 Ang dinidiyos nila’y hindi maaasahan. Isang punongkahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay, at pinalamutian ng ginto at pilak. Idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal.

Hinde ba’t ito ay tumutukoy sa Christmas tree? Kung inaakala nyo na bago lang ang Christmas tree, ito ay matagal ng ginagawa ng mga pagano, libo libong taon na ang nakakaraan.

Ngunit, maaring magtanong ka, hinde ba’t mas magandang ipagdiwang ang kaarawan ni Hesus kahit na sa maling araw kaysa naman hinde natin ito ipagdiwang?

Magandang tanong iyan na ating sasagutin sa susunod na punto.

Ika-apat na dahilan: Hindi ipinagdidiwang ng mga tunay na Kristiyano ang kanilang kaarawan

Sa bibliya, may dalawang beses na nabanggit ang pagdiriwang ng birthdays. Ito yung birthday ni Paraon at ni Herodes. Mababasa natin ito sa Genesis 40:20-22 at Matthew 14:6-11. 

Sa parehong okasyon, ang celebrasyon nila ay nabahid ng gulo at kamatayan. Kung susuriin mo ng mabuti, sa Bibliya, walang sinuman na tagasunod ng Diyos ang nagcelebrate ng kanilang kaarawan.

Ngayon HINDI mali na markahan ang paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos para sa isa pang taon ng buhay. Hinde masamang magpasalamat dahil nadugtungan ang ating buhay. Ngunit ang tunay na mga tagasunod ng Diyos ay hindi ginagawang big deal ang kanilang birthday upang magdaos ng malaki at engrandeng pagdiriwang.

Ika-limang punto: Si Hesukristo ay nabuhay bago pa man sya isinilang

Pansinin ang John 1:1-2:

Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya.

Ang Salita or Word dito ay tumutukoy kay Yahshua. Makikita natin na sa simula pa lamang, wala pa ang mundo, andyan na si Yahshua. Hindi nagsimula ang buhay nya sa December 25.

Mababasa din natin sa Hebrews 1:1-3:

Itong si Melkizedek ay hari noon sa Salem, at pari ng Kataas-taasang Dios. Nang pauwi na si Abraham mula sa pakikipaglaban sa mga haring nilupig niya, sinalubong siya ni Melkizedek at pinagpala. 2 Pagkatapos, ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapu ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ang kahulugan ng pangalang Melkizedek ay “Hari ng Katuwiran.” At dahil hari siya ng Salem, nangangahulugan na siyaʼy “Hari ng Kapayapaan.” 3 Walang naisulat tungkol sa kanyang ama at ina o maging sa mga ninuno niya. At wala ring naisulat tungkol sa kanyang kapanganakan at kamatayan. Katulad siya ng Anak ng Dios; ang pagkapari niyaʼy walang hanggan.

Si Melkizedek dito ay tumutukoy kay Hesukristo. Makikita natin na wala syang ama, ina, at kahit genealogy. Wala din syang simula at katapusan. Kaya’t makikita natin na tunay syang namuhay at nag-exist kahit na wala pa tayo.

Si Cristo ay kasama ng Ama. Pareho silang walang simula. Jesus existed from eternity with God the Father. Sa pamamagitan ng pagdiwang ng Kanyang kaarawan, isinasawalang bahala natin ang kanyang tunay na kabanalan at pagkakakilanlan ni hesukristo. 

Konklusyon

Sa pamamagitan ng limang puntong ito, napatunayan natin na si Hesukristo mismo ay hindi magdidiwang ng kanyang kaarawan at lalo ang paganong selebrasyon ng Christmas. 

Kung ikaw ay isang tunay na tagasunod ni Jesucristo, sundin mo ang mga salita ng Diyos at ang tinig ng iyong Tagapagligtas. Si Kristo Mismo ang nagsabi:

John 10:27 ay nagsabing, “Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin.”

Ikaw ba ay isang tunay na tagasunod ni Cristo? Pinapakinggan mo ba ang Kanyang tinig? Kilala ka ba ng iyong Tagapagligtas bilang isang mapagpakumbaba at masunurin na tagasunod?

Meron ka lamang dalawang pagpipilian: Susundin mo ba ang tradition ng tao at ipagdiwang ang christmas o susundin mo ang Diyos at ang kanyang salita? Ikaw na po ang magpasya.