Ano ang Tunay na Kagandahan Ayon sa Bibliya?

Sa blog na ito, alamin kung ano ang itinuturo ng Bibliya tungkol sa totoong kagandahan.