Ano ang Totoong Ebanghelyo o ang Magandang Balita?

Kaibigan, ano nga ba ang totoong Ebanghelyo or Gospel sa Ingles? Marami ang naniniwala na ang Ebanghelyo ay tumutukoy sa buhay at kamatayan ni Yahshua o mas popular sa pangalang Hesukristo. Totoo nga ba ito?

Kung ikaw ang tatanungin ko, ano ang Ebanghelyo para sa’yo? Nakakagulat mang isipin pero ang popular na sagot ng karamihan ay hinde naaayun sa tunay na turo ng Bibliya.

Kaya ngayong araw, nais kong ipamabahagi sayo ang pitong katotohanan tungkol sa Ebanghelyo na konteng tao lamang ang nakakaalam.

Halina’t tuklasin natin.

Sa panahon natin ngayon, ang daming iba’t-ibang bersyon ng Ebanghelyo. Kung pupunta ka sa Internet at i-search, “What is the Gospel?” o “Ano ang Ebanghelyo?” Sigurado akong iba’t-ibang sagot ang makukuha mo mula sa iba’t ibang source.

May naniniwala na ang Ebanghelyo ay tumutukoy kay Hesus. May naniniwala naman na ito ay tungkol sa ating kaligtasan. Ang iba akala nila ang Ebanghelyo ay tungkol sa pagpapayaman o yung tinatawag na Prosperity Gospel. Meron ding ginagamit ang English term na “Gospel music o Gospel Songs.”

Hinde ba nakakalito? Sa dami ng mga turo ngayon, hinde na natin alam kung ano ang totoo. Kung ikaw ay naguguluhan, huwag kang mag-alala. Ibabahagi ko sayo ang pitong katotohanan tungkol sa Ebanghelyo.

Unang katotohanan: Binigyan tayo ng babala laban sa kalituhan at paglilinlang tungkol sa Ebanghelyo

Malapit sa dalawang Libong taon na ang nakakalipas, si Apostol Pablo ay nagbigay ng babala laban sa nga guro at pastor na sisira sa tunay na kahulugan ng Ebanghelyo. 

Sinulat nya sa II Corinthians 4:3-4:

“Kung may talukbong pa ang [Ebanghelyo] Magandang Balitang ipinapahayag namin, ito’y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng Magandang Balita tungkol sa kaluwalhatian ni Cristo na siyang larawan ng Diyos.”

Makikita natin dito na ang Ebanghelyo o Magandang Balita ay nakatalukbong o nakatago para sa mga taong hinde alam ito. Bakit? Dahil sila ay nilinlang ni Satanas.

Kung ganun, hinde na tayo dapat magtaka kung bakit may iba’t ibang bersyong ng Ebanghelyo dahil si Satanas na mismo ang luminlang sa buong mundo!

At eto pa ang dapat nating malaman. Kahit sa panahon nila Pablo, meron ng mga tiwaling guro ang nagtuturo ng ibang Ebanghelyo. Mababasa natin sa II Corinthians 11:4:

“Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Hesus na ipinangangaral na iba sa ipinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro namin sa inyo.”

Kung ganun, dapat tayong mag-ingat at baka yung Ebanghelyo na tinanggap o tinatanggap natin ay iba sa itunuro mismo ng mga Apostol.

Dahil dito, bago tayo magpatuloy, nais ko munang busisihin natin kung ano ang ibig-sabihin ng Ebanghelyo at ito ang pangalawang katotohan.

Ang ibig sabihin ng Ebanghelyo ay Magandang Balita

Sa Ingles, makikita natin na ang Ebanghelyo ay ang tinatawag na Gospel. Itong salitang ito ay galing sa Old English “godspel” na literal na nangangahulugang magandang balita.

Kung ganun ano ang maganda sa magandang balita? Bakit tinawag itong magandang balita o good news? Malalaman natin ang sagot sa pagpapatuloy ng programang ito.

Pangatlong katotohanan: iisa lamang ang totoong Ebanghelyo

Sa karami-raming bersyon ng Ebanghelyo, may nag-iisang totoo dito. Nakakalungkot isipin dahil kung ano pa yung totoo, yun pa ang hinde alam ng karamihan. At kung ano yung mali, yun naman ang pinaniniwalaan ng marami.

Basahin natin sa Galatians 1:6-9:

“Nagtataka ako kung bakit ganoon na lamang kabilis ninyong tinalikuran ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Cristo at kayo’y bumaling agad sa ibang ebanghelyo. Ang totoo’y wala namang ibang ebanghelyo.”

Subalit sinabi ko ito sapagkat may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baluktutin ang ebanghelyo ni Cristo.

Subalit sinuman ang mangaral ng ebanghelyong naiiba kaysa ipinangaral na namin sa inyo, kami man ito o isang anghel mula sa langit, dapat siyang sumpain ng Diyos!

Sinabi na namin ito noon, at ngayo’y uulitin ko: sinuman ang mangaral sa inyo ng kakaibang ebanghelyo kaysa tinanggap na ninyo ay dapat sumpain ng Diyos!”

Nakakatakot ang babala ni Apostol Pablo. May nakakakilabot na sumpa ang naghihintay para sa mga taong magtuturo ng maling Ebanghelyo. 

Ayun kay Pablo, may nag-iisang totoong Ebanghelyo ngunit marami ang nalinlang at bumaling sa mga maling aral na taliwas sa turo ng mga Apostol.

Isa itong seryosong usapan. Hinde nagbibiro ang Bibliya nang sinabi nito na may sumpa sa mga taong nagtuturo ng ibang Ebanghelyo.

Kung ganun, ano nga ba ang tunay na Ebanghelyo? Sasagutin natin ito sa pang-apat na katotohanan.

Ang tunay na Ebanghelyo ay tungkol sa Kaharian ng Diyos

Eto na ang kasagutan sa ating katanungan. Ang tunay na Ebanghelyo ay hinde tungkol lamang sa buhay at kamatayan ni Hesus. Hinde ito tungkol sa pagpapayaman tulad ng turo ng mga prosperity gospel preachers. Hinde ito tungkol lamang sa kaligtasan natin. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa kaharian ng Diyos.

Nakakalungkot lang isipin, mga kaibigan, na ang Filipino translation natin sa Bibliya ay minsan malayo sa tunay na translation. Kaya, madalas, hinde natin nababasa ang mga importanteng detalye na nasa Bibliya.

Basahin natin ang Mark 1:14-15 sa Filipino:

“Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Hesus sa Galilea at ipinangaral doon ang Magandang Balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, “Dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos! Kaya magsisi na kayo’t talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang Magandang Balita!”

Sa pagsasalin ng Bibliya sa Tagalog, nawala ang tunay na gustong sabihin ni Hesus. Ngunit, basahin natin sa Ingles upang mas malinaw:

Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching [ano ang itinuturo ni Hesus? Ano ang pinapahayag nya?] the gospel of the kingdom of God, and saying, “The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel.”

Pareho ang ating mababasa sa Matthew 4:23:

“And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom [o ang magandang balita ng kaharian ng Diyos], and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people.

Hinde lang ito ang mga Bible verses na nagsasabi na ang Magandang Balita ay tungkol sa Kaharian ng Diyos. Basahin nyo din ang Matthew 9:35, Luke 8:1, at Luke 16:16.

Lahat ng mga bersikulong yan ay nagsasabi na ang Magandang Balita ay ang pagdating ng Kaharian ng Diyos.

Kung si Hesus ay tinuro ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, ano naman ang tinuro ng mga Apostol?

Ito ang ika-limang katotohanan:

Ang mga Apostol ay nagturo din tungkol sa Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos

Mababasa natin sa Acts 19:8:

Sa loob ng tatlong buwan, si Pablo’y pumapasok sa sinagoga at buong tapang na nagpapaliwanag sa mga naroon at hinihikayat sila tungkol [saan?] tungkol sa kaharian ng Diyos.

Makikita natin sa buong bibliya na ito ang naging pokus ng mga tagapagturo ni Hesus. Hinde sila nagturo ng ibang aral kundi ang patuloy nilang tinuturo ay ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos.

Mababasa natin ito sa Luke 9:1-2 | Luke 10:1-2,9 | Acts 8:12 | Acts 14:21-22 | I Corinthians 15:50 | Hebrews 12:28 | II Timothy 4:1 | II Timothy 4:18 | Acts 20:25 | Acts 28:30-31

Ang daming verses na magpapatunay na ang totoong Ebanghelyo ay tungkol sa kaharian ng Diyos. At heto pa, ang karamihan ng mga verses na ito ay nasulat ilang taon matapos namatay at nabuhay si Hesus. Kaya, walang anumang pagbabago sa turo ng Bibliya mula noon hanggang ngayon.

Ngunit maaring magsabi kayo, sa Acts 20:24 mababasa natin na tinawag ang Gospel na Gospel of Grace. 

Dito papasok ang pang-anim na katotohanan:

Ang Gospel of Grace ay parte lamang ng buong Gospel

Huwag nating kalimutan na ang Ebanghelyo ay nakapalibot sa kaharian ng Diyos. Ang pangunahing layunin natin dito sa lupa ay maging parte ng Kahariang yun.

Walang sinuman sa atin ang karapat dapat na maging parte ng Kaharian ng Diyos. Walang anumang magandang gawain o pagsasakripisyo natin ang makakapagpabago ng katutuhanan na tayo’y pawang mga nilalalang na galing sa abo na puno ng kasalanan.

Sa oras na nagkasala tayo, ang parusang kamatayan ay nakaabang na sa atin. Ngunit, dahil sa grace o kabutihang loob ng Panginoon sa atin, pinadala nya ang kanyang anak upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. Namatay si Hesus upang tayo ay bigyan ng pagkakataon na maging parte ng Kaharian ng kanyang Ama.

Nakikita nyo na ba ang koneksyon ng grace at ng Kingdom of God? Kung walang grace, walang sinuman sa atin ang makakapasok sa Kaharian. Kung kaya, sa Acts 20:24, hinde mali na tawagin ding Ebanghelyo ang Gospel of Grace. 

Ikapitong katotohanan: Ang Ebanghelyo ay ipapangaral hanggang sa katapusan

Inaakala ng karamihan na tapos na ang pagtuturo ng Ebanghelyo. Ngunit kaibigan, isa itong napakalaking kasinungalingan.

Mababasa natin sa Matthew 24:14:

Ipapangaral sa buong sanlibutan ang Magandang Balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At saka darating ang wakas.

Bago bumalik ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa, kailangan munang ituro ang tunay na Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ganyan po ka-importante ang Ebanghelyo. Kailangan munang ituro sa buong mundo ang Ebanghelyo bago makabalik ang Panginoong Hesus.

Atin pong natunghayan ngayong araw kung ano talaga ang tunay Ebanghelyo at ito ay ang Ebanghelyo o ang Magandang Balita ng Kaharian ng Diyos.

Huwag po tayong magpalinlang. Nag-iisa lamang ang Ebanghelyo. Ito ang parehong Ebanghelyong itinuro ni Hesus, ng mga Apostol, at ng kanyang totoong simbahan o Iglesia.

Sa susunod nating programa, atin namang aalamin kung ang ang Kaharian ng Diyos. Marami pa po kayong matututunan mula sa programang ito. Kaya, patuloy po kayong manuod at abangan ang susunod nating mga video.