Sapat na ba ang maniwala sa Diyos upang maligtas?

Ang blog na ito ang tungkol sa kung ano ang tunay na pananampalataya sa Panginoon at ano ang papel na gigampanan ng ating mga gawa.