Ang utos ng Diyos na Binabalewala ng Marami

Ang ika-apat na utos ang pinakabinabalewang utos sa Sampung Utos na binigay ng Diyos. Bakit kaya? Panuorin at ng malaman ang kasagutan!