7 Dahilan Kung Bakit Mapagkakatiwalaan ang Bibliya

Kaibigan, may napaka-importanteng tanong ako para sayo. Ang tanong na ito ay maaaring makapagbabago ng iyong buhay, ng iyong pananampalataya, at ng iyong mga desisyon sa hinaharap.

Ang tanong ay ito: Mapagkakatiwalaan mo ba ang Bibliya? Totoo kayang ang Bibliya ay tunay na salita ng Diyos o hindi kaya, isa lamang itong ordinaryong libro na sinulat ng mga napanlinlang at nagkukunwaring alagad ng Diyos?

Sa araw na ito, nais naming ibahagi sa inyo ang pitong dahilan o ebidensya na nagpapatunay na ang Bibliya ay ang totoong Salita ng Diyos. Samahan nyo po kami sa pagtuklas ng mga importanteng ebidensya na magtuturo sa atin ng katotohanan.

Unang punto: Ang Bibliya ang pinaka-popular na libro sa buong kasaysayan

Ayun sa Guinness World of Records, ang Bibliya ang librong may pinakamaraming kopyang nabenta at naipamahagi sa buong mundo. Ayun sa dito, tinatayang mayroong limang bilyong kopya ng Bibliya ang naimprinta at nabigay sa mga tao.

Alam nyo ba ang pangalawa sa Bibliya? Ito ay ang “The Little Red Book,” Quotations from Chairman Mao Tse-Tung na meron lamang 820 million copies. Makikita nyo ang diperensya sa dami ng kopya. Ang bilyon bilyong biblia ang na distribute sa buong mundo ngunit milyon lang ang sumunod na libro.

Ayun sa United Bible Societies, ang Bibliya ay nasalin sa mga lenguahe na naiintindihan ng mahigit sa kalahati ng World Population. Ibig sabihin, ito ay nasalin sa halos 700 languages. Ganyan ka-popular ang Bibliya.

Pangalawang punto: Ang Bibliya ay ang pinaka-maimpluwensyang libro sa kasaysayan

Ayun sa Survey na ginawa ng Folio Society, the Library of Congress, at Book-of-the Month Club, ang bibliya ay napatunayang “the most influential book in the world.” Kaya, hindi na tayo magtataka na ang pinaka maimpluwensyang tao sa mundo ay walang iba kundi si Hesukristo o Yahshua the Messiah.

Pangatlong punto: Ang Bibliya ay nirerespeto ng mga magigiting na tao

Kung may makikita kang katangi tanging mga tao sa kasaysayan, may malaking tsansa na yung mga taong yun ay naniniwala sa Diyos at sa Bibliya.

Ayun kay George Washington, ang unang presidente ng Estados Unidos:

“It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible.”

Ayun naman kay Theodore Roosevelt:

“A thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education.”

Hindi lang yan, sabi ni Abraham Lincoln:

“I believe the Bible is the best book God has ever given to man. All the good from the Savior of the world is communicated to us through this book.”

Ika-apat na punto: Walang makikitang mali sa orihinal na kopya ng Bibliya

Maraming ebidensyang maaring makakapagpatunay sa integridad ng Bibliya. Hayaan nyo po akong mabilis na ibahagi sa inyo ang mga ito.

Ebidensya mula sa Astronomiya 

Alam nyo ba noong unang panahon, karamihan ay naniniwala na ang ating mundo ay ang sentro ng buong sansinukob o universe. Hindi lang yan, naniniwala pa sila na ang lahat ng mga planeta, bituin, at buwan ay umiikot sa ating daigdig.

Tinuturo din nila na ang mundo ay patag o flat na parang isang plato. Ang nakakamangha pa dito, kaibigan, ay ang mga paniniwalang ito ay tinuturo ng isang napakalaking simbahan na syang nangunguna noong panahong iyon.

Kaya, ang mga siyentipikong tulad ni Galileo at Copernicus na sumasalungat sa maling paniniwala ng simbahan ay pinarusahan at ginawang katatawanan.

Ngunit, ang hindi alam ng karamihan noon ay ang pagkakaintindi at palagay ng simbahan ay pawang kamalian. Ito ba’y dahil sa mali ang Bibliya? Hindi, ang mali ay ang tao at ang pagkakaintinde nila sa salita ng Diyos.

Eto ang sabi ng Bibliya sa Isaiah 40:22:

It is He [tumutukoy kay Yahweh, ang ating Panginoon] who sits above the circle of the earth.

Anong ibig-sabihin nito? Ang sabi dito ay circle at hindi flat. Kung ganun, ang mundo natin ay hindi flat at makikita natin na ito ay salungat sa turo ng simbahan nung panahon. Makikita natin na hindi ang bibliya ang nagkamali, kundi ang maling turo ng simbahan.

Dagdag pa ng verse na ito “and its inhabitants are like grasshoppers, who stretches out the heavens like a curtain and spreads them out like a tent to dwell in.”

Sabi dito na “God stretches the heavens like a curtain.” Ibig sabihin ang kalawakan ay lumalaki at lalo pang lumalawak. Isa ito sa nakakamanghang katotohanan na kinumpirma ng modern astronomy. Ayun sa mga mananaliksik, ang universe ay patuloy na lumalawak at lumalaki!

Heto pang isang nakakamanghang rebelasyon sa Bibliya, Job 26:7:

He stretches out the north over empty space; He hangs the earth on nothing.

Ibig-sabihin, ang mundo natin ay naka bitin sa kawalan. Hindi ito nakasabit o nakapatong kung saan, tulad ng turo ng ibang sibilisasyon na ang mundo daw natin ay binubuhat ni Atlas o ng isang pagong.

Ngayon, pano nalaman ni Isaiah o ni Job ang mga katotohanang ito sa panahon ang modernong kaalaman, mga gamit, at teknolohiya ay hindi pa naiimbento?

Walang duda, ang mga kaalamang eto ay hindi nila inimbento kundi eto ay pinahayag ng ating Panginoon.

Mga ebidensya mula sa Arkeolohiya

Si Sir William Ramsay ay isang English historian na hindi naniniwala sa Bibliya. Sobrang naniniwala sya na ang book of Acts sa bagong tipan ay sinulat sa kalagitnaan ng second century or pangalawang siglo. Pero, alam natin na ang book of Acts ay sinulat sa unang siglo at hindi sa pangalawa.

Kaya, ang ginawa ni Ramsay ay nag-imbistiga sya upang pabulaanan at patunayan na mali ang Bibliya. Ngunit sa halip na patunayan nyang mali ang timing ng book of Acts, sya ay dumating sa salungat na konklusyon! Sa kanyang pananaliksik, napatunayan nya na totoong si Luke o Lukas ang nagsulat ng Book of Acts at ito ay isinulat sa first century o unang siglo.

Kalaunan, sinulat ni Ramsay,  there are “reasons for placing the author of Acts among the historians of the first rank.” Ibig sabihin, napatunayan ni Ramsay na ang nagsulat ng book of Acts ay isa sa pinakamagaling na historian o mananalaysay na dapat nating hangaan.

Isa pang ebidensya na nagpapatunay ng Biblical authenticity ay ang Acts 13:6-7: 

Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Pafos. Natagpuan nila roon ang isang salamangkerong Judio na isang huwad na propeta; Bar-Jesus ang kanyang pangalan. Kaibigan ito ni gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat nais niyang marinig ang salita ng Diyos.

Si Sergio Paulo ay isang proconsul nuong A.D. 47 sa Cyprus. Ang nakakamangha dito ay ang cyprus ay isang imperial province hanggang 22 BC. Pero it ay naging senatorial province. Ibig-sabihin, hinde na ito pamumunuan ng isang imperial legate kung isang proconsul na. Ang Acts 13:6-7 ay nagpapatunay na tumpak ang sinulat ni Luke.

Nuong una, maraming mga scholars ang nagkwe kwestyon sa tunay na buhay ni Abraham, Isaac, at Jacob. Sinasabi nila na ang mga taong ito ay hindi nabuhay noong panahon nila at walang anumang ebidensya ang makakapatunay ng kanilang existence.

Ang mga scholars na ito ay natahimik noong nadiskubre ang mga clay tablets na nagpapatunay ng accuracy ng bibliya.

Mababasa natin sa Genesis 37:28 na si Joseph ay binenta ng kanyang mga kapatid sa presyong 20 shekels of silver. Alam natin na ang presyong ito ay tataas sa darating na panahon. Katunayan, nung eight century BC, ito ay tumaas sa 50-60 shekels. Nuong fifth to fourth centuries B.C, mas tumaas pa ito sa 90-120 shekels.

Ngunit, nuong nadiskubre ng mga archaelogists ang mga clay tablets, nabasa nila na nuong 18th and 19th century, ang panahon na nabuhay si Joseph, ang presyo ng mga slaves ay totoong 20 shekels, nagpapatunay ang ang Genesis 37:28 ay totoo.

Mas marami pa akong mabibigay sa inyo na ebidensya mula sa archeology, pero, sa ngayon, ang punto namin ay napakaliwanag. Sinusuportahan ng archeology ang Bibliya.

Ebidensya mula sa syensya

Sa panahon natin ngayon, hindi maikakaila na maraming nagsasabing okay lang makipag-sex o maging sexually active sa napakabatang edad. Sabi nila na ang turo ng bibliya na kung saan ang kasal ay isang sagradong institusyon na kung saan ang pakikipagtalik ay dapat dito lang nangyayari ay isang lumang turo at hindi na angkop sa modernong panahon natin.

Ngunit, totoo nga ba ito? Totoo bang ang turo ng Bibliya na kung saan ang sex ay dapat ginagawa lang ng married couples ay makaluma at hindi na dapat sundin?

Kung pagbabasihan ang mga pag-aaral na ginawa ng mga siyentipiko, makikita natin ang malinaw na sagot.

Ayun sa Centers of Disease Control and Prevention (CDC), ang mga kabataan na naghintay sa tamang panahon para sa sex ay mas masaya, mas malusog, at mas fulfilling ang kanilang buhay kumpara sa mga kabataang naging maaga ang pagiging sexually active.

Sa parehong pag-aaral, nakita nila na maraming mga kabataan ang nagsisi sa pagkakaroon ng sexual experience sa napaka-agang edad. Ang pagsisising ito ay nagdudulot ng pagkawala ng satisfaction sa buhay, self-worth, at ang maraming health problems.

Ayun sa Proverbs 5:3-4:

Pagkat labi ng haliparot ay sintamis nitong pulot,

    at ang kanyang mga halik, kasiyahan nga ang dulot.

4 Ngunit pagkatapos mong magpasasa sa alindog,

    hapdi, kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod.

Sa makatuwid, kaibigan, ang pagiging immoral na lalaki o babae, tunay ngang nagdadala ng kasiyahan, pero ito ay pansamantala lamang. Pagkatapos, ang kasiyahang ito ay magdudulot ng problema — problemang mananatili sayo pamhabuhay.

Ayun pa sa ating modernong society, hindi na kailangang magpakasal dahil pwede namang magsama na hindi kasal o yung tinatawag na cohabitation.

Pero ang cohabitation ay magdudulot lamang ng maraming pasakit. Ayun sa pag-aaral, ang mga nagsasamang hindi kasal ay generally less happy kumpara sa mga kasal na at ang mga taong ito less satisfied sa sex life nila.

Eto ang sabi ng Bibliya sa Hebrews 13:4:

Dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa’t isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya.

Sa bibliya, nagsabi din na dapat hinde tayo maging mainitin ang ulo at madaling magalit.

Sa Proverbs 14:29:

Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan,

    ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan.

Dagdag pa ng Proverbs 17:22:

Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan,

    at ang malungkuti’y unti-unting namamatay.

Inde lingid sa ating kaalaman na ang mga masasayang tao at may positibong pananaw sa buhay ay mas malusog ang pangangatawan.

Ayun sa isang pananaliksik na ginawa sa University of Maryland School of Medicine in Baltimore, tiningnan nila ano ang epekto ng comedy movies at stressful movies sa mga tao. Nakita nila na ang mga taong nanuod ng comedy movies ay nagkaroon ng mas magandang blood flow sa kanilang katawan kumpara sa mga tao na nanunood ng stressful na palabas.

Ayun pa sa nasabing research, ang pagtawa ng 15 minutes a day ay nakakabuti sa puso at nagbababa ng tsansang magkaroon ng cardiovascular disease.

Ang turo ng bibliya ay hindi makaluma. Bagkos, ito ay tama at applikado sa buhay natin ngayon. Makikita natin na kahit ang siyensya ay nagpapatunay na tama ang turo ng Bibliya.

Ebidensya mula sa propesiya

Sa British Museum, makikita ang isang nakakamanghang piece of archaeological discovery. Ito yung “cylinder of King Cyrus of Persia” na dated to 538 BC. Ang cylinder na ito ay nagpapahayag ng polisiya ni King Cyrus hinggil sa mga na-sakop nilang mga nasyon. Para kay King Cyrus, mas maluwag sya sa pagpapanatili ng religious freedom ng mga taong kanyang nasasakop.

Kaya sa bibliya, makikita natin ang isang propesiyang sinulat mahigit 100 years bago ito na-fulfill sa Isaiah 44:28 kung saan mababasa natin:

Ang sabi ko kay Ciro, ‘Ikaw ang gagawin kong tagapamahala.
Susundin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa iyo.
Ang Jerusalem ay muli mong ipatatayo,
gayundin ang mga pundasyon ng Templo.’”

Si Ciro na binanggit dito ay tumutukoy kay King Cyrus. Ang nakakamangha pa dito ay pinangalanan ng Bibliya ang mismong taong tutulong para ang Jerusalem ay muling maipapatayo. 

Sa Daniel 12:4, nagsabi:

“But you, Daniel, shut up the words, and seal the book until the time of the end; many shall run to and fro, and knowledge shall increase.”

Ayun dito sa propesiya, ang mga tao ay magkakaroon ng mass transportation tulad ng nakikita natin ngayon at ang pambihirang magdami ng kaalaman. Makikita natin kung gaano kabilis ang mga tao ngayon sa paglalakbay at ang explosion of information dala na din ng internet.

Sa Revelation 11:8-9, nagsabi:

And their dead bodies will lie in the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Then those from the peoples, tribes, tongues, and nations will see their dead bodies three-and-a-half days, and not allow their dead bodies to be put into graves.

Pano makikita ng buong mundo ang patay na katawan ng Two Witnesses? Ito ay posible lamang sa pamamagitan ng mga smartphone, internet, at live feed gawa ng ating makabagong teknolohiya.

Sa Revelation 9:16, mababasa natin: Now the number of the army of the horsemen was two hundred million; I heard the number of them.

Nuong sinulat itong propesiyang ito, ang world population ay nasa around 300 million lang. Inabot ng mahigit 1,600 years para domoble ang world population sa 600 million. Ang propiseyang ito ay hinde pwedeng mangyari sa panahon ni Apostle John, kundi ito ay posible lamang ngayon na meron ng 7.5 billion people.

Sa Matthew 24:21-22 mababasa natin:

Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao’y magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon.

Ang propesiyang ito ay naging posible lamang sa panahon natin ngayon nung inembento na ang nuclear warfare, na kung saan, pwede ng pumatay ng tao by the thousands and millions sa pamamagitan lang ng isang bomba.

Sa Daniel 12:11, mababasa natin:

Lilipas ang 1,290 araw mula sa panahon na papatigilin ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklam-suklam.

Sa Daniel 11:31 naman:

Magpapadala siya ng mga hukbong sandatahan upang lapastanganin ang Templo. Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog at ipapalit ang kasuklam-suklam na kalapastanganan.

Makikita natin na parte ng end-time prophecy ang paglapastangan ng templo sa Israel. Ngunit, ang propesiyang eto ay impossible mangyari hangga’t hinde pa nakakabalik ang mga Hudyo sa lupang ipinangako sa kanila.

Halos dalawang libong araw ang lumipas bago naitaguyod ulit ang nasyon ng Israel sa Middle East. Ngayon meron ng bansang Israel, ang propesiya sa Daniel ay pwede ng mangyari bago dumating ang pagbabalik ni Yahshua o ni Hesus.

Sa Geneis 35:11, mababasa natin:

Also God said to him: “I am God Almighty. Be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall proceed from you, and kings shall come from your body.

Ito ay ang pangakong binitiwan ni Yahweh kay Abraham. Isa itong propesiyang nagtatakda na ang mga descendants ni Abraham ay magiging malakas at mayamang mga bansa.

Ang pangako ng prosperidad ay binigay kay Abraham at naipasa sa mga anak ni Jacob na si Ephraim at Manasseh. Ngayon, ang mga descendants ni Ephraim ay ang Great Britain, New Zealand, Canada, at Australia o ang “company of nations.” Si Manasseh naman ang naging single, great nation na United States.

Tunay nga ang sinabi ni Yahweh sa Isaiah 46:9-10:

Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari.
Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos,
at maliban sa akin ay wala nang iba.
Sa simula pa’y itinakda ko na,
at aking inihayag kung ano ang magaganap.
Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko,
at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin.

Marami pang mga propesiyang tulad nito ang makikita sa Bibliya. Walang ibang makakahula ng mga mangyayari sa hinaharap kunde ang Panginoon Diyos lamang.

Ika-limang punto: Ang Bibliya ay nagpapatibay ng kalooban ng tao

Si Terry Anderson, kung inyong matatandaan, ay isang journalist na nakidnap sa Beirut, Lebanon noong March 16, 1985. Sya ay na-hostage sa loob ng halos pitong taon.

Alam nyo ba kung ano ang nagpatibay at tumulong sa kanya upang malagpasan ang hirap na dinanas niya? Ito ay ang Bibliya.

Hindi maikakaila na ang Bibliya ay tunay na nakakabigay sa atin ng lakas ng loob lalo na sa oras ng kagipitan at paghihirap.

Ayun kay Robert E. Lee, isang heneral noong panahon ng American Civil War, “In all my perplexities and distresses, the Bible has never failed to give me light and strength.”

Ika-anim na punto: Ang tunay na may-akda ng Bibliya ay ang Diyos

Isipin mo to, kaibigan, ang Biblia ay isinulat ng humigit kumulang apatnapung katao. Sila ay may iba’t-ibang background at katayuan sa komunidad. Sila ay nabuhay din sa iba’t-ibang lugar. Hindi lang yan, sila ay nabuhay sa iba’t ibang panahon, minsan ang pagitan nila sa isa’t isa ay libong taon! Hindi pa nga nila kilala yung ibang authors ng Bible.

Ngunit, ang nakakagulat dyan ay ang kanilang mga sinulat ay magkakatugma at hindi nagkakasalungat! Ang buong Bibliya ay tumatalakay sa nag-iisang tema at tumuturo ng nag-iisang katotohanan.

Isa lang ang lohikal na explanation para dito: ang tunay na may Akda ng Bibliya ay nag-iisa lamang. Oo, tama na ito’y sinulat ng iba’t ibang tao, pero ang nag-iisang author sa likod ng lahat ng ito ay ang Panginoon.

Kaya di na dapat pagtakhan kung bakit ang Bibliya ay nagkakaisa at walang magkakasalungat na salaysay.

Tunay nga ang salitang binitiwan ng ating Tagapagligtas sa Matthew 24:35:

“Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili.”

Ika-pitong punto: Ang Bibliya ay salita ng Diyos na si Yahweh

Alam nyo kung bakit dapat natin paniwalaan ang Biblia? Dahil ito ay ang mismong salita ng Diyos.

Mababasa natin sa II Timothy 3:16

Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay.

Dagdag pa ng 2 Peter 1:20-21:

Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa Kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao; ito’y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.

At last but not the least ay ang makikita natin nakasulat sa 1 Thessalonians 2:13:

Kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos, sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos, at ang bisa nito’y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya.

Conclusion

Heto po ang pitong punto o dahilan kung bakit dapat nating paniwalaan ang Bibliya.

Hindi maikakaila na sa pamamagitan ng mga ebidensyang pinakita ko sa inyo ngayon, ang Bibliya ay walang dudang tunay na salita ng Diyos. Saan ka man tumingin, makikita natin ang walang mintis na pagpapatunay sa mga nakasulat sa banal na aklat.

Kung ganun, ano man ang sabihin ng iba, responsibilidad mong hanapin ang katotohanan. Hindi dapat tayo magpapaniwala sa mga walang kabuluhang pagpapahayag ng iba na ang Bibliya ay kathang isip lamang. 

Ang Bibliya ay tunay na salita ng Diyos na nagpapakilala sa atin sa tunay nating Ama na nasa Langit. Ang Bibliya ang nagtuturo sa atin paano mamuhay ng tapat at tama. Ito ang ating gabay kung paano natin makakamit ang buhay na walang hanggan at maging parte ng pamilya ng ating Ama.

Kung ganun, hindi na dapat pagdudahan ang Bibliya. Imbes na magtanong tayo, “Dapat bang pagkatiwalaan ang Bibliya?” ang tamang tanong na dapat nating pag-isipan ay ito: “Mapagkakatiwalaan ka ba ng May Akda ng Bibliya?”

Yun lamang po. Ako po ay nananalangin na sana marami kayong natutunan ngayong araw. Kung ang blog na ito ay nakatulong sayo, wag pong mag-atubiling ibahagi sa iyong kakilala at kapamilya.

P.S. Kung nais nyo pong magbasa ng iba pang pakipakinabang na mga blogs, maaring i-click lamang po itong link para mabasa ang mga Filipino Blogs.