Ang Dahilan Bakit di ka Mapapatawad ng Diyos

Sa video na ito, alamin ang isang pangunahing dahilan na hindi patatawarin ng Diyos ang iyong kasalanan.