Ang Nakakagulat na Katotohanan Tungkol sa Kamatayan

Kaibigan, sa maniwala ka man o sa hinde, darating ang araw na ikaw ay titigil sa paghinga. Darating ang araw kung saan di mo na masisilayan ang pagsikat ng araw. Darating ang araw na ikaw ay nakalibing na sa ilalim ng lupa. Sa madaling salita, darating ang araw na ikaw ay mamamatay.

Ngunit, ang kamatayan ay isang napakalaking misteryo sa karamihan. Marahil narinig mo na ang isa sa pinakapopular na turo mula sa mga pinakamalalaking pangkat ng relihiyon. Ayon sa kanila, kapag ikaw ay namatay, ikaw ay pupunta sa langit. Dagdag pa sa turong ito, ang mga namatay ay nasa langit, pinagmamasdan tayo, binabantayan, at inaalagaan.

Kaibigan, paano kung sasabihin ko sa inyo na ang turong ito ay napakalaking kamalian. Paano kung sasabihin ko na ang turong narinig nyo mula pa nuong bata pa kayo hanggang sa inyong paglaki ay pawang mga kasinungalingan lamang?

Kung nais nyong malaman ang isang nakakagulat na rebelasyon na kung saan konteng tao lang ang nakakaalam, iniimbetahan ko kayong panuorin ang programing ito hanggang sa huli.

Ayun kay Yahshua o mas kilalang Hesukristo, “Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.”

Kaibigan, gusto mo bang lumaya? Kung ganun, kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa kamatayan.

Ano nga ba ang mangyayari sa iyo ‘pag ika’y namatay na? Ikaw ba’y patuloy na maglalakbay sa kawalan o patuloy na gumagala sa lupa upang bisitahan ang mga buhay? Ikaw ba’y aakyat sa langit at duon ay mag-gigitara sa panghabambuhay?

Isipin nyo to, kung totoong nasa langit na ang mga patay, inde ba sila malungkot ngayon habang pinagmamasdan nila ang kanilang mga mahal sa buhay o ang ibang tao na nihihirapan at nasaksaktan? Akala ko ba na ang langit ay isang napakasayang lugar.

Kung totoong nasa langit na ang mga patay, bakit kailangan pang bumalik ni Hesukristo dito sa lupa upang buhayin sila ulit? Hinde ba parang napakalaking kahibangan naman na andun na ang mga patay na nag-eenjoy sa langit, tapos, biglang bubuhayin ni Kristo para maging pisikal na tao ulit?

Kung ako ang iyong tatanungin at kung ikaw ay maging totoo sa iyong sarili, masasabi nating merong mali sa napakapopular na turong ito.

Kung iyong naiisip ngayon na parang may mali, kaibigan, talagang may mali. Inde lang mali kundi, napakalaking mali sa turong ito.

Isa ito sa panglilinlang na ginawa ni Satanas sa buong sanlibutan.

Eto ang isang nakakagulat na katotohanan na gusto kong malaman mo ngayon. 

Walang sinuman ang nakaakyat na sa langit. Mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon natin ngayon — walang sinuman ang nakapunta na sa langit.

Pano ko nalaman? Dahil ito ang sinabi ni Hesukristo.

John 3:12-13 nagsabi ang ating dakilang Guro:

“Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit?”

Ito ang gusto kong dapat ninyong pagtuonan ng pansin. Verse 13: 

“Wala pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.”

Si Hesukristo na mismo ang nagsabing walang sinuman, walang santo, walang tao sa bibliya, ni ang iyong lolo o lola, tito or tita, ama o ina, ang nakaakyat na sa langit.

Hmm… eh kung wala, sino lang ang nakaakyat sa langit? Ang parehong verse ay nagsabing si Hesukristo lamang ang nakaakyat sa langit.

Ngayon, sino ang nagsinungaling? Sino ang nagkamali? Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang iyong pastor ba na nsgsasabing may nakaakyat na sa langit o si Hesukristo na nagsasabi ng salungat sa turo nila?

Kaibigan, hinde na kaylangang pagisipan yan. Si Hesukristo na mismo nagsabi na walang sinuman ang nakaakyat sa langit. Hinde ko mga salita yan ni inde ko inimbento ang turong ito. Kundi, binasa ko lang kung ano ang nakasulat sa iyong Bibliya. Kasi kung si Hesukristo ang nagkamali, ibig sabihin wala tayong tagapagligtas na kayang magbura ng ating mga kasalanan.

Ngunit kung si Hesukristo ang nagsasabi ng totoo, kaylangan nating baguhin ang ating paniniwala tungkol sa kamatayan.

Mas malinaw pa sa sinag ng araw, ang turo ng inyong pastor at ang popular na turo tungkol sa langit at kamatayan ay mali.

Kung ganun, pag namatay ka, anong mangyayari sayo? Hayaan natin ang bibliya ang sumagot nyan.

Basahin natin ang Ecclesiastes 9:5-6:

“Alam ng buháy na siya’y mamamatay ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa, at nakakalimutan nang lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapoot, at pagkainggit; anupa’t wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo.”

Kitang kita sa Bible verses na to na wala ng kamalayan ang mga patay. Wala na silang anumang alam. Kahit nga ang kanilang pag-ibig, pagkapoot, at pagkainggit ay nabura na.

Ayun sa Bibliya, ang kamatayan ay inihahalintulad sa pagkatulog. Sa madaling salita, kapag ikaw ay namatay, para ka lang natutulog.

Maraming verses ang nagpapatunay nito, ngunit nais ko lang basahin ang nasusulat sa Daniel 12:2:

Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba’y tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba’y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak.

Mula sa Genesis hanggang sa Revelation, mababasa natin ang ang mga namatay ay parang natutulog lang. Tulad ng isang taong natutulog, wala syang kamalayan sa kanyang paligid.

At tulad ng isang taong tulog, sila ay muling magigising. Ngunit ito ay hinde mangyayari ngayon. Ito ay mangyayari sa hinaharap.

Mababasa natin sa John 5:28-29:

“Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras [ibig sabihin ay ang pangyayaring ito ay mangyayari pa sa hinaharap] na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig [kaninong tinig? Ang tinig ng ating Tagapagligtas at anong mangyayari sa mga patay?] at sila’y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan.”

Ating natunghayan na walang sinuman sa mga namatay na ang nakaakyat sa langit maliban lamang kay Hesukristo na ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng Ama.

Lahat ng namatay nasa libingan na parang natutulog. Lahat sila ay naghihintay sa panahon na kung saan, bubuhayin sila ulit ng ating Panginoon.

Kaibigan, masaya ako at iyong nabasa, narinig, at napanuod ang mahalagang katotohanan tungkol sa kamatayan. Nakakalungkot isipin na karamihan sa Kristiyanismo at kahit ang buong mundo ay bulag sa katotohanang iyong natutunan ngayon. Ikaw ay mapalad at iyong napanuod ang ating programa. Ang maganda pa dyan ay may magagawa ka upang mas marami pa ang makakaalam ng pambihirang katotohanang ito.

Kung ang programang ito ay nakatulong sayo, wag kang mag-atubiling i-share itong video sa iyong mga kaibigan at mga kakilala. Alam ko na ang turong ito ay maaring bago pa sa iyong pandinig, kaya, inaanyayahan kita na padalhan kami ng mensahe kung meron kang mga katanungan at komento. Para sa dagdag na kaalaman, maari mong basahin ang article na naka-link sa description ng video na to.

Yun lamang po para sa araw na ito. Ako po si Joshua Infantado ng Biblical Truths na nagpapaalala sa inyo na patuloy kayong lumago at matuto sa katotohan ng Diyos.