Ang Nakakasirang Epidemya ng Pagka-ulila sa Ama

Kaibigan, alam nyo ba na may isang epidemya na mas malala pa sa COVID-19 o coronavirus? Nakakabahala mang isipin ang coronavirus at ang sakit na dulot nito, pero may isang bagay na dapat lahat tayo ay mabahala.

Ang isang bagay na ito ay naging dahilan kung bakit maraming puso ang nasaktan, maraming pangarap ang nawasak, at maraming buhay ang nasira.

Ang isang bagay na ito ay ang fatherlessness in the family o ang kawalan ng isang ama sa pamilya.

Nais kong isipon mo to kaibigan: sa United States, 19.7 million ng mga kabataan ay lumalaki na walang ama sa kanilang tahanan. 19.7 million o mahigit isa sa apat na bata ay walang ama.

Sa Pilipinas naman ay may 1.8 milyong mga bata ang mga inaabandona ng kanilang magulang.

Ngayon, sa Amerika at Pilipinas lang yan. Pano na lang sa buong mundo? Masasabi nating mas malala pa.

Mapalad ako at may isa akong mapagmahal na ama na binuhay kaming magkakapatid. Andun sya, kasama ng aming ina, upang kami’y alagaan, bigyan ng aming pangangailangan, at supurtahan kami na makamit ang aming pangarap sa buhay.

Kaso, inde ganito ang nangyayari sa karamihan sa atin. Alam ko na marami sa mga nanunuod ng programang ito ay maaring walang ama o may kakilala sial na walang ama.

Nakakalungkot man, pero ito ang realidad na dapat nating tanggapin at hanapan ng solusyon.

Bakit nga ba importante na may isang ama sa tahanan? Tignan na lang natin kung ano ang nangyayari sa Amerika. 

Nitong lumipas na taon lamang, merong isang libong bata na walang ama ang pinatay. Tatlong libo naman na mga batang walang ama ang namatay dahil sa drugs. 3,200 na kabataang walang ama ang kumitil sa kanilang sariling buhay at 14,000 na batang walang ama ang nakulong.

Inde nalalayo ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Maraming bata ang nawasak ang kanilang buhay dahil sa kawalan ng mabuting ama na sya sanang gagabay sa kanila sa tamang landas na tatahakin. Yung iba, may ama nga sila, pero, inde naman naging mabuti at pinabayaan lang ang kanilang mga anak.

Alam nating lahat na ang pamilya ang pundasyon ng isang matatag na kumunidad. Kapag ang pamilya ay nasa mabuting sitwasyon, pwede nating sabihin na ang kumunidad at ang buong bansa ay may napakagandang kinabukasan.

Ngunit, kapag ang ama ay wala sa tahanan, nakikita natin kung pano gumuho ang isang pamilya at dahil dun, ang isang wasak na pamilya ay maari ding magresulta sa wasak na kabataan.

Ika nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang syang pag-asa ng bayan ngunit dapat inde lamang doon tayo magtatapos. Dapat din nating isipin na ang mga magulang din ay ang pag-asa ng bayan. Kapag wala ang mga magulang, sino ang gagabay at aaruga sa mga kabataan?

Ang pagiging ama ay isang malaking responsibilidad. Kaya nga, tinatawag nating haligi ng tahanan ang mga ama dahil sila dapat ang magbibigay ng malakas na pundasyon sa pamilya.

Subalit, nakikita natin sa ating kumunidad kung pano nagiging irresponsable ang karamihan sa mga ama. Marami ang tumatakas sa kanilang responsibilidad. Matapos mabuntis ang isang ina, ang ama ang biglang nawawala. Kung inde man, nagkakaroon ng kabit at napababayaan na ang pamilya. Ang ibang ama naman, imbis na mag trabaho at buhayin ang kanilang pamilya ay andun gumagawa ng bisyo, nagsusugal, at kung ano ano pang walang kwentang bagay.

Kaya, para sa mga amang nakikinig sa mensaheng ito, ang tanging pakiusap ko sayo ay wag kang gagawa ng anumang makakasira sa iyong mga anak at pamilya. Isipin mo ng husto ang kinabukasan ng iyong mga anak.

Sa Deuteronomy 6:5-7 ay mababasa natin:

Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos nang buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. 6 Ang mga utos niya’y itanim ninyo sa inyong puso. 7 Ituro ninyo ito sa inyong mga anak; pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga.

Sa madaling salita, bilang ama at bilang magulang, ang iyong responsibilidad ay inde lang upang maglagay ng pagkain sa inyong hapagkainan, datapwat, parte ng iyong responsibilidad ang pagturo ng utos ng Diyos at kung paano mamuhay bilang isang alagad niya.

Para naman sa mga kabataan na walang ama, eto ang mensahe ko para sa inyo.

Wag kang mawalan ng pag-asa. Inde ka man nagkaroon ng mabuting ama o isang ama na nasa piling mo, meron ka namang Ama na nasa Langit. Sya ang iyong Ama na laging andyan para ika’y mahalin, protektahan, at ingatan.

Gaano ka nga ba kamahal ng ating Ama sa langit? Ang sagot ay makikita sa isa sa mga pinakapopular na versikulo sa Bibliya — John 3:16:

“Sapagka’t gayon na lamang ang pagmamahal ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang nag-iisang Anak upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

Ganun tayo kamahal ng ating Ama. Sa sobrang pagmamahal nya para sa atin, kanyang ibinigay ang kanyang nag-iisang anak para sa atin. Binayad nya nag pinakamalaking halaga para lamang tayo ay mabigyan ng pagkakataon na maging kabilang ng kanyan pamilya.

Kaya, sino ka man, may ama o wala, pwede kang tumakbo anumang oras sa Panginoon. Ibigay mo ang iyong problema sa ating Ama. Isuko mo ang buhay mo sa kanya at hayaan mo syang gabayan ang bawat hakbang na iyong gagawin. At kapag ginawa mo to, ang buhay mo ay magbabago. Mas magiging masaya at mapalad dahil ginawa mong Ama ang ating Panginoon.

Yun lamang po. Ako po si Joshua Infantado ng BiblicalTruths.tv na nagpapaalala sa inyo na laging kayong matuto, mapagbigay, at maging mapagpasalamat.