Sampung Nakakatakot na Reason Bakit Hinde Dapat Ipagdiwang ang Halloween

Kaibigan! Likas na sa ating mga Pilipino na tuwing naririnig natin ang petsang November 1, naaalala natin na napakapapular na celebrasyon na kung tawagin natin ay Halloween o Araw ng mga Patay.

Pagdating ng Oktobre hanggang ilang araw matapos ang November 1, karaniwan na nating makikita sa iba’t-ibang lugar ang mga dekorasyong nakakatakot. Nandyan ang paglagay ng mga patay na bagay, krus, kabaong, sapot ng mga gagamba, bungo ng tao at kung ano ano pa.

Hinde lamang yan, maraming tao ang nagsusuot ng mga nakakatakot na costume. Merong mga nagpapanggap na mga bampira, multo, zombie, mangkukulam, at pugo’t na ulo. Sa mga pelikula at TV naman, makikita natin na puro katatakutan ang mga pinapalabas.

Kahit gaano man kapapular ang Halloween, naisip mo ba kung dapat talagang ipagdiwang ito ng isang tunay na Kristiyano? Bilang isang nananampalataya sa buhay na Diyos, okay lang ba na makipagsalamuha tayo sa mga elemento ng kadiliman at katatakutan?

Kung ang Bibliya at ang Diyos ang iyong tatanungin, magugulat ka sa sagot. Kung sadyang tutuklasin lamang natin ang katotohanan, malalaman mo na hinde dapat pinagdidiwang ng isang tunay na Kristiyano ang Halloween o Araw ng mga Patay.

Kaya ngayon, sa bidyong ito, nais kong ipamahagi sayo ang sampung dahilan kung bakit hinde mo dapat ipagdiwang ang Halloween.

Unang dahilan: Ang Halloween ay Isang Paganong Selebrasyon

Kung iyong sususihing mabuti ang pinagmulan ng Halloween o Araw ng mga Patay, makikita mong ito ay isang selebrasyon ng mga pagano o yung mga taong hinde naniniwala sa tunay na Diyos.

Ayun sa History Channel, ang Halloween ay nagmula sa mga paganong nakatira sa Ireland at United Kingdom may dalawang libong taon nang nakakaraan. Ang selebrasyong ito ay tinatawag na Samhain at ipinagdidiwang ito sa gabi ng October 31.

Tuwing Samhain, naniniwala ang mga pagano na ang pader na naghihiwalay sa mundo ng mga buhay at mundo ng mga patay ay humihina. Kaya ang mga patay ay pwedeng ng tumawid mula sa kanilang mundo patungo sa atin. Parte na ng kanilang selebrasyon ang magbihis ng mga nakakatakot na damit at magsuot ng mga maskara upang hinde umano sila makilala ng mga multo.

Para sa mga satanista, mangkukulam, at mga taong nakatira sa kadiliman, ang Halloween o October 31 ay napakaimporteng araw para sa kanila.

Malinaw sa Bibliya na dapat tayo ay hinde nagdidiwang ng kung ano anong mga selebrasyon ng mga pagano. Mababasa natin sa Deuteronomy 12:29-32:

[29] “Kapag napalayas na ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tao sa lupaing iyon at kayo na ang nakatira roon, [30] huwag ninyong tutularan ang kasuklam-suklam nilang gawain. Huwag na ninyong alamin pa kung paano sila sumamba sa mga diyos nila, baka gayahin pa ninyo ang mga iyon. [31] Huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumal-dumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang diyus-diyosan gaya ng pagsusunog ng kanilang anak bilang handog.

[32] “Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan.

Sa mga verses na ito, hinde maikakailang ang mga selebrasyon ng mga pagano katulad ng Halloween ay tinatawag na kasuklam suklam ng Panginoon. Kung ganun, bakit maraming mga Kristiyano ang nagdidiwang nito? Walang duda: marami sa mga tao ang nalinlang ni Satanas at sana hinde ka o ako kasali sa kanila.

Pangalawang Dahilan: Ang Halloween ay niluluwalhati si Satanas

Isipin mo to kaibigan: sino ba ang niluluwalhati ng mga tao kapag ipinagdidiwang nila ang Halloween? Totoo bang nakakatulong sa spiritual nating buhay ang Halloween? Kailan pa naging nakakatuwa sa Panginoon ang pagpapanggap natin bilang si Satanas, bilang isang bampira, multo at iba pang nakakatakot na bagay?

Ika nga sa I Corinthians 10:20-22:

 Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo, at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. [21] Hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at gayundin sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. [22] Nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo’y mas makapangyarihan tayo kaysa sa kanya?

Ayaw ng Panginoon na nakikipagkaibigan tayo sa kadiliman. Kung ikaw ay kaibigan ng Diyos, hinde ka na dapat nakikisalamuha sa kasamaan. Hinde pwedeng ganun ang ating ginagawa.

Pangatlong Dahilan: Ang Halloween ay nagbibigay ng oportunidad para kay Satanas

Sa ayaw mo’t hinde, ang Halloween o Araw ng mga Patay ay nagbubukas ng pinto para kay Satanas upang pasukan ang ating puso’t isipan. Sa tuwing nagce-celebrate tayo ng halloween, hinde natin napapansin na iniimbitahan natin si Satanas sa ating buhay.

Kaya nga sinabi ni Pablo sa Ephesians 4:27:

Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo.

Ang Halloween ay nagbibigay ng pagkakataon sa diyablo na tayo’y pasukan. Kaya, mag-ingat ka kaibigan!

Pang-apat na dahilan: Hinde totoo ang immortal na kaluluwa

Parte ng Halloween ang paniniwala na pag namatay ang tao, sya ay magpapatuloy na mabubuhay bilang isang kaluluwa.

Pero, alam mo ba kaibigan na ayun sa Bibliya, hinde totoo ang immortal na kaluluwa?

Maraming verses sa Bible ang pwede kong i-bahagi sa inyo, pero heto ang isa. Mababasa natin sa Ezekiel 18:4:

Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay.

Nakita mo ba yun kaibigan? Hinde totoo na ang kaluluwa ay immortal. Sa halip, ito ay namamatay. Kapag ang tao ay namatay, ayun sa bibliya, mananatili sya sa lupa at hinde maglalakbay kung saan saan.

Ika-limang Dahilan: Tayo ang Ilaw ng Sanlibutan

Hinde makakaila na ang Halloween at Araw ng mga Patay ay isang selebrasyon ng kadiliman. Sa tingin mo kaibigan, kung ikaw ay magbibihis aswang, multo, bampira, at satanas, nagiging ilaw ka ba ng sanlibutan? Malinaw pa sa sikat ng araw, ang sagot dyan ay hinde. Ngunit, ano ang sinabi ng ating Tagapagligtas na si Kristo?

Ayun sa Matthew 5:14:16:

[14] “Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. [15] Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. [16] Gayundin naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit.”

Kaya, matanong kita, kaibigan, saan ka papanig? Sa kadiliman o sa liwanag?

Ika-anim na dahilan: Dapat tayo humiwalay sa sanlibutan

Ayun sa II Corinthians 4:4, ang diyos ng sanlibutang ito ay si Satanas. Kaya, di ka na dapat mag taka kung ang mga popular na mga selebrasyon at pista sa mundo ay mga pista na hinde talaga pumupuri sa Panginoon at sa halip ay pumupuri ito kay Satanas. 

Mababasa natin ang sinulat ni Pablo sa 2 Corinthians 6:14-18:

[14] Huwag kayong makisama sa mga di-sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya’y ang liwanag at ang kadiliman? [15] Maaari bang magkasundo si Cristo at ang Diyablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di- sumasampalataya? [16] O di kaya’y ng templo ng Diyos sa diyos-diyosan? Hindi ba’t tayo ang templo ng Diyos na buháy?

Totoo, tayo, bilang Kristiyano ay namumuhay dito sa mundo pero hinde tayo dapat maging parte ng mundo. Ang Halloween Celebration kasama na dito ang Araw ng Mga Patay ay parte ng mundong ito at kung ikaw ay sasali dito, kaibigan, masakit man sabihin pero, nagiging parte ka na din ng mundong ito.

Ika-pitong dahilan: Ang Halloween ay nakakasama sa mga bata

Tuwing Halloween, meron tayong tinatawag na trick-or-treat. Karaniwan itong pinapagawa sa mga bata. Sa kagawiang ito, ang mga bata ay magsusuot ng mga nakakatakot na damit at pupunta sa mga bahay bahay at hihingi ng mga candies at matatamis na pagkain. Pag hinde sila bibigyan ng candies, maninira sila ng mga kagamitan ng ibang tao.

Tama ba ito? Hinde maikakaila na maling mali. Oo, maaring, hinde ganyan ang ginagawa dito sa Pilipinas, pero, hinde ba’t mali na turuan ng mga magulang o mga nakakatanda ang mga bata na magsuot sila ng mga costumes na hango sa kadiliman? Akala ko ba dapat turuan natin ang mga bata na iwasan ang mga maling gawain? Ngunit bakit tuwing Halloween ay tayo pa mismo ang nagtuturo sa kanila na maging parte ng kadiliman?

Walang duda: ang Halloween ay isang napakalaking kamalian na dapat nating iwasan.

Ika-walong dahilan: Ang Halloween ay nagpapalaganap ng sakit

Maaring magtatanong ka, huh? Pano nagpapalaganap ang Halloween ng sakit? Bibigyan kita ng clue. Tuwing Halloween, kumikita ang ekonomiya ng $2.3 billion dollars mula sa mga candies at matatamis na mga pagkain na binibigay sa mga bata.

Alam nyo ba na nitong mga nakaraang taon, nagkaroon tumataas na insidente ng diabetes hinde lang sa mga mauunlad na bansa, kundi kasama na dyan ang Pilipinas.

Isipin nyo to, kung totoong ang Halloween ay isang selebrasyong inaprubahan ng Diyos, bakit nagdudulot ito ng sakit? Walang duda, ang mga bagay na hinde inaprubahan ng Diyos ay magdudulot lang ng kasamaan sa atin.

Ika-syam na dahilan: Si Yahshua ay hinding-hinde magdidiwang ng Halloween

Si Yahshua o mas kilala sa pangalang Hesus ay ang syang ehimplo natin mga Kristiyano. Hinde maikakaila na kung ano ang turo ni Hesus ay yun din dapat ang ginagawa natin.

Kaya, matanong kita kaibigan, kung si Hesus ay pisikal na nandito sa lupa, sa tingin mo ba, aaprubahan nya ang Halloween?

Kung magiging tapat ka sa sagot mo, sigurado akong ang sagot mo ay hinde.

Ika-sampung dahilan: May mga Pista ang Diyos na Dapat Nating Ipagdiwang

Kung hinde dapat natin ipagdiwang ang Halloween, ano ang pwede and ano ang dapat? Ang sagot ay makikita sa Leviticus 23. 

Sa Leviticus 23, makikita natin ang mga piyesta ng Diyos. Iyun dapat ang pinagdidiwang natin at hinde ang mga paganong selebrasyon! Bakit manghihiram ka pa ng piyesta sa mga pagano kung meron naman palang iniutos ang Panginoon na dapat nating sundin?

Ang mga pista na nalista sa Leviticus 23 ay mga pista na hinde lamang ipinagdiwang ng nga Israelites kundi ito ay ipinagdiwang din ng nga tunay na Kristyano noong unang panahon at kabilang na dyan ang mga Apostoles. Higit sa lahat, ang mga pistang ito ay ang parehong pista na ipinagdiwang mismo ng ating mahal na Tagagligtas.

Ang halloween ay isang huwad at pekeng selebrasyon na nagtatanggal ng ating pokus sa tunay na kalooban ng Diyos.

Huling bilin

Eto po ang sampung dahilan kung bakit hinde dapat natin ipagdiwang ang Halloween at ang araw ng mga patay. Wag po sana kayong magpapalinlang. Ang Halloween ay hinde maikakailang pista na gawa gawa ng Satanas. Hinde ito nakakatulong sa paglago ng ating pananampalataya at sa halip eto ay nakakasira sa ating relasyon sa Panginoon.

Yan lamang po. Sana ay meron po kayong natutunang bago sa ating video ngayong araw. Kung meron kayong mga katanungan, wag pong magatubiling mag-iwan ng komento o magpadala kayo ng mensahe sa amin. Malugod namin kayong sasagutin.